دستگاه‌های ویاجت شرکت Faun دستگاه‌های رفتگر اتوماتیک هستند که دارای سیستم گردش هوای منحصر به فرد و اختصاصی این شرکت‌اند.

این دسته از محصولات شامل پمپ‌های بتون و انواع جرثقیل با ظرفیت‌های مختلف می‌شود

ماشین آلات عمرانی شامل کمپرسی‌ها با اندازه‌های مختلف ساخته شده از ورقه‌های ST52 و Hardox است

این دسته از محصولات شامل ماشین آلات خدمات درون شهری است

ماشین آلات خدمات شهری

در این بخش می‌توانید به مشاهده و مطالعه درباره ماشین آلات خدمات شهری تولید شده توسط شرکت ایران کمپرس مانند بالابر نفر، چرخگیر هیدرولیک، خودرو بر، کمپرسی حمل زباله و تیل لیفت بپردازید.
چرخگیر

ماشین آلات عمرانی

در این بخش ماشین آلات عمرانی تولید شده توسط شرکت ایران کمپرس که شامل کمپرسی‌ها با ابعاد و حجم‌های مختلف و ساخته شده از ورقه‌های ST52 و Hardox 450 هستند را مشاهده کنید و درباره آن‌ها مطالعه کنید.

مونتاژ ماشین آلات عمرانی

در این بخش می‌توانید به مشاهده و مطالعه درباره ماشین آلات عمرانی منتاژ شده توسط شرکت ایران کمپرس بپردازید.
این دسته از محصولات شامل پمپ‌های بتون و انواع جرثقیل با ظرفیت‌های مختلف می‌شود.
viajet 6-2

ماشین آلات عمرانی

دستگاه‌های ویاجت شرکت Faun دستگاه‌های رفتگر اتوماتیک هستند که دارای سیستم گردش هوای منحصر به فرد و اختصاصی این شرکت‌اند که بدون جای‌گذاری هیچگونه گرد و غبار در پشت خود به پاکسازی سطح شهر می‌پردازند.