| شرکت صنعت خودرو آتی ری |

تولید کننده انواع تجهیزات پشت کامیونی

Iran Compress
تهران، کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج، انتهای خیابان ۱۷، پلاک ۲۴، کدپستی ۱۳۸۷۶۵۸۱۱۱
۶۶۸۰۰۹۲۱ (۹۸۲۱+)
info@iran-compress.com

مدیر فروش و بازاریابی: آقای رضا کندری
kondori@iran-compress.com

مدیر بازرگانی: آقای ناصر پردل
n.pordel@iran-compress.com

نام و نام خانوادگی
ایمیل
عنوان پیام
متن پیام
Iran Compress