ارسال پیام

تماس مستقیم با ما

تهران

آدرس: تهران، کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج، انتهای خیابان ۱۷، پلاک ۲۴، کدپستی ۱۳۸۷۶۵۸۱۱۱
شماره تماس:
۶۶۷۹۶۹۲۲ (۰۲۱)
۶۶۷۹۶۹۲۳ (۰۲۱)
شماره تماس واتساپ:
+98 902 521 5249
فکس:
۶۶۸۰۰۹۲۱ (۰۲۱)
ایمیل:
info@iran-compress.com
مدیریت بخش بازرگانی: آقای ناصر پردل
n.pordel@iran-compress.com
٢٠٩١٢٠١ (۰۹۱۲)
مدیریت فروش و بازاریابی: آقای رضا کندری
kondori@iran-compress.com
٨١٣۶١٣٠ (۰۹۱۲)