شرکت صنعت خودرو آتی ری

(دارای گرید A در تولید تجهیزات پشت کامیونی و کمپرسی)

Iran Compress
2008.02.11  Waschen hinter Walze
2015-12-21_VIAJET6_LowRes
2016_VIAJET_4-anim_LowRes
Khodrobar
Minipag
SYMPAJET_2
Tamirgah Sayyar
Viajet 4 1
Viajet 4 beidseitig 1
Viajet 4 kippen
Viajet 4

Iran Compress