شرکت صنعت خودرو آتی ری

(دارای گرید A در تولید تجهیزات پشت کامیونی و کمپرسی)

Iran Compress
Iran Compress

کمپرسی ۵/١ الی ٣ متر مکعبی

١- ابعاد: طول ٢٣٠٠، عرض ١۵٠٠ و ارتفاع ٨٠٠-۴۵٠ میلی متر
٢- ضخامت ورق کف: ۴ میلی متر
٣- ضخامت دیواره های جانبی: ٣ میلی متر
۴- حجم مفید: ۵/١ مترمکعب
۵- قدرت تخلیه: تا ۴ تن
۶- زاویه تخلیه: ۴۵ درجه
٧- نوع سیستم بالابر: جک هیدرولیکی
٨- پمپ هیدرولیک: دنده ای
٩- شیر هیدرولیک: دو طرفه با مارک اروپایی
١٠- شیلنگ و اتصالات: ساخت اروپا، باظرفیت تحمل فشار تا ٢۵٠ بار
١١- سیستم باز شو درب عقب: اتوماتیک – دو کاره
١٢- رنگ آمیزی: شامل آستری اپوکسی و پوشش رویه پلی اورتال با ضخامت ٧٠ میکرون

Iran Compress