شرکت صنعت خودرو آتی ری

(دارای گرید A در تولید تجهیزات پشت کامیونی و کمپرسی)

Iran Compress
Iran Compress

کمپرسی ۵/٣ متر مکعبی

١- ابعاد: طول ٣٢٠٠، عرض ٢٠٠٠، ارتفاع ۵۵٠ میلی متر
٢- ضخامت ورق دیواره های جانبی: ٣ میلی متر
٣- ضخامت ورق کف: ۴ میلی متر
۴- حجم مفید: ۵/٣ متر مکعب
۵- قدرت تخلیه: تا ٨ تن
۶- زاویه تخلیه: ۵٠ درجه
٧- نوع سیستم بالابر: بازویی
٨- پمپ هیدرولیک: دنده ای ۴٠ لیتری
٩- شیلنگ و اتصالات: ساخت اروپا، باظرفیت تحمل فشار تا ٢۵٠ بار
١٠- سیستم باز شو درب عقب: بازشو به صورت اتوماتیک
١١- رنگ آمیزی: شامل آستری اپوکسی و پوشش رویه پلی اورتال با ضخامت ٧٠ میکرون

Iran Compress