شرکت صنعت خودرو آتی ری

(دارای گرید A در تولید تجهیزات پشت کامیونی و کمپرسی)

Iran Compress
Iran Compress

کمپرسی ٢٢ متر مکعبی

١- ابعاد: طول ۶٨٠٠، عرض ٢٣٠٠، ارتفاع ١٣٠٠ میلی متر
٢- ضخامت ورق دیواره های جانبی: ۵ میلی متر
٣- ضخامت ورق کف: ۶ میلی متر ST۵٢
۴- حجم مفید: ٢٠ متر مکعب
۵- قدرت تخلیه: تا ۴٠ تن
۶- زاویه تخلیه: ۵٠ درجه
٧- نوع سیستم بالابر: جک تلسکوپی
٨- پمپ هیدرولیک: پیستونی یا دنده ای
٩- شیلنگ و اتصالات: ساخت اروپا، باظرفیت تحمل فشار تا ٢۵٠ بار
١٠- سیستم باز شو درب عقب: بازشو به صورت اتوماتیک
١١- رنگ آمیزی: شامل آستری اپوکسی و پوشش رویه پلی اورتال با ضخامت ٧٠ میکرون

Iran Compress