شرکت صنعت خودرو آتی ری

(دارای گرید A در تولید تجهیزات پشت کامیونی و کمپرسی)

Iran Compress
Iran Compress

کمپرسی هاردوکس ١٧ متر مکعبی

١- ابعاد: طول ۵٢٠٠، عرض ٢٣٠٠، ارتفاع ١۵٠٠ میلی متر
٢- ضخامت ورق دیواره های جانبی: ۶ میلی متر HARDOX۴۵٠
٣- ضخامت ورق کف: ٨ میلی متر HARDOX۴۵٠
۴- حجم مفید: ١٧ متر مکعب
۵- قدرت تخلیه: تا ٣۵ تن
۶- زاویه تخلیه: ۵٠ درجه
٧- نوع سیستم بالابر: جک تلسکوپی
٨- پمپ هیدرولیک: پیستونی یا دنده ای
٩- شیلنگ و اتصالات: ساخت اروپا، باظرفیت تحمل فشار تا ٢۵٠ بار
١٠- سیستم باز شو درب عقب: بازشو به صورت هیدرولیک
١١- رنگ آمیزی: شامل آستری اپوکسی و پوشش رویه پلی اورتال با ضخامت ٧٠ میکرون

Iran Compress