شرکت صنعت خودرو آتی ری

(دارای گرید A در تولید تجهیزات پشت کامیونی و کمپرسی)

Iran Compress
Iran Compress

مونتاژ و راه اندازی انواع پمپ بتونIran Compress