| شرکت صنعت خودرو آتی ری |

تولید کننده انواع تجهیزات پشت کامیونی

Iran Compress
Iran Compress

چرخگیر هیدرولیک

١ – ظرفیت : ١۵٠٠ کیلوگرم
٢– زاویه چرخش بوم : ١٣۵ درجه
٣ – سیستم کنترل : شیر هیدرولیکی
۴ – تأمین نیرو : PTO خودرو
۵ – شیرهای هیدرولیکی : ٢ طرفه با مارک اروپایی
۶ – شیلنگ و اتصالات با قدرت حمل تا ٢۵٠ بار فشارهیدرولیکی
٧ – آلیاژی ساختاری شاسی و بوم : HARDOX۴۵٠ تولید شده از فولاد
٨ - رنگ آمیزی : شامل آستري اپوكسي – پوشش رويه پلي اورتان با ضخامت ٧٠ میکرون

Iran Compress