شرکت صنعت خودرو آتی ری

(دارای گرید A در تولید تجهیزات پشت کامیونی و کمپرسی)

Iran Compress
Iran Compress

چرخگیر هیدرولیک

١- ظرفیت:١۵٠٠ کیلوگرم
٢- زاویه چرخش بوم: ١٣۵ درجه
٣- سیستم کنترل: شیر هیدرولیکی
۴- تامین نیرو: PTO خودرو
۵- شیرهای هیدرولیکی: ٢طرفه با مارک اروپایی
۶- شیلنگ و اتصالات: اروپایی با قدرت تحمل فشار تا ٢۵٠ بار
٧- آلیاژی ساختاری شاسی و بوم: hardox۴۵٠ تولید شده از فولاد
٨- رنگ آمیزی: شامل آستری اپوکسی و پوشش رویه پلی اورتال با ضخامت ٧٠ میکرون

Iran Compress