شرکت صنعت خودرو آتی ری

(دارای گرید A در تولید تجهیزات پشت کامیونی و کمپرسی)

Iran Compress
Iran Compress

کمپرسی بازو غلطان

با قابلیت حمل و جابجایی تانکر، کفی، میکسر، کانتینر، باکت حمل زباله و...
١- حجم باکت: ۴متر مکعب
٢- ظرفیت: ۵تن
٣- زاویه بارگیری: ٢٧ درجه
۴- زاویه تخلیه: ۴٨ درجه
۵- قدرت تخلیه: تا ١۵ تن
۶- نوع سیستم بالابر: جک هیدرولیک بازویی
٧- پمپ هیدرولیک: دنده ای
٨- شیلنگ واتصالات: اروپایی با قدرت تحمل فشار تا ٢۵٠ بار
٩- تامین نیرو: PTO خودرو
١٠- شیر هیدرولیک: ٢طرفه با مارک اروپایی
١١- رنگ آمیزی: شامل آستری اپوکسی و پوشش رویه پلی اورتال با ضخامت ٧٠ میکرون

Iran Compress