شرکت صنعت خودرو آتی ری

(دارای گرید A در تولید تجهیزات پشت کامیونی و کمپرسی)

Iran Compress
Iran Compress

کمپرسی حمل زباله

١- ابعاد: طول ٢٣٠٠ ، عرض ١۵٠٠ و ارتفاع ١١٠٠ میلی متر
٢- ضخامت ورق کف: ٣ میلی متر
٣- ضخامت ورق دیواره های جانبی: ٣ میلی متر
۴- حجم مفید: ٣.٧ متر مکعب
۵- قدرت تخلیه: تا ۴ تن
۶- زاویه تخلیه: ۴۵ درجه
٧- نوع سیستم بالابر: جک هیدرولیک بازویی
٨- پمپ هیدرولیک: دنده ای
٩- شیر هیدرولیک: دو طرفه با مارک اروپایی
١٠- شیلنگ و اتصالات: اروپایی با قدرت تحمل فشار تا ٢۵٠ بار
١١- مناسب جهت حمل زباله های شهری و روستایی
١٢- رنگ آمیزی: شامل آستری اپوکسی و پوشش رویه پلی اورتال با ضخامت ٧٠ میکرون

Iran Compress