شرکت صنعت خودرو آتی ری

(دارای گرید A در تولید تجهیزات پشت کامیونی و کمپرسی)

Iran Compress
Iran Compress

مینی پک حمل زباله مجهز به بازوی فشرده سازی

١- ابعاد: طول ٢۶۵٠، عرض ١۶۶٠ و ارتفاع ١١۵٠ میلی متر
٢- ضخامت دیوارهای جانبی: ٣ میلی متر
٣- ضخامت ورق کف: ST۵٢ ۴میلی متر
۴- حجم مفید: ٣ متر مکعب
۵- ظرفیت بارگیری: ١۵٠٠ کیلوگرم
۶- قدرت تخلیه: تا ۴٠٠٠ کیلوگرم
٧- زاویه تخلیه: ٧٢ درجه
٨- نوع سیستم بالابر: جک تلسکوپی
٩- پمپ هیدرولیک: دنده ای
١٠- شیلنگ و اتصالات: ساخت اروپا، باظرفیت تحمل فشار تا ٢۵٠ بار
١١- با قابلیت تخلیه انواع مخازن زباله
١٢- دارای بازویی فشرده سازی زباله
١٣- رنگ آمیزی: شامل آستری اپوکسی و پوشش رویه پلی اورتال با ضخامت ٧٠ میکرون

Iran Compress