شرکت صنعت خودرو آتی ری

(دارای گرید A در تولید تجهیزات پشت کامیونی و کمپرسی)

Iran Compress

از اینکه به ما فرصت ارائه خدمات می دهید سپاسگزاریم

.شما همواره مشتری ارزشمند ما هستید و به همین دلیل مایلیم همیشه در خدمتتان باشیم

خدمات پس از فروش


آقای بارانی
Info@iran-compress.com

Iran Compress